Truyền đơn kỳ thị sắc tộc phát tán tại một khu phố trong Houston

Một số những tờ truyền đơn có nội dung chia rẽ và tuyên truyền và kêu gọi tham gia vào các nhóm kỳ thị sắc tộc đã được tìm thấy tại một số khu vực trong thành phố Houston trong thời gian gần đây.

Tờ nhật báo hàng đầu tại địa phương là Houston Chronicle cho biết những tờ truyền đơn này được bỏ bên trong những bao giấy có chứa gạch bên trong hoặc là những tờ giấy bươm bướm được cài trên cửa sổ xe hơi. Nội dung của những truyền đơn này thường có in hình giống như chữ ‘Vạn’ là huy hiệu của nhóm phát-xít, cùng với những lời lẽ kỳ thị sắc tộc, trong đó có cả giòng chữ “White lives matter”.

Khu The Heights ở phía tây bắc gần trung tâm thành phố là nơi mới nhất thấy xảy ra việc những tấm truyền đơn này được phát tán, khiến cho nhiều người dân lấy làm khó chịu. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Houston cho biết là họ đang mở cuộc điều tra về vụ này và coi đó là một điều nghiêm trọng.

Một viên chức của tổ chức tranh đấu chống kỳ thị và mạ lỵ là The Anti-Defamation League cho biết các tờ truyền đơn này được phân phát vào dịp cuối tuần lễ thứ ba của mỗi tháng và nằm trong một kế hoạch quy mô của những tổ chức quá khích muốn tuyển mộ những tay cực đoan theo khuynh hướng “da trắng thượng đẳng”.

Trên các truyền đơn này thường có ghi tên của một tổ chức tên là Aryan Freedom Network được xem là một tổ chức của những phần tử đề cao giống dân da trắng, và chống lại việc tiếp nhận các cộng đồng da mầu khác. Thống kê cũng cho biết Texas là tiểu bang xảy ra nhiều vụ phát tán truyền đơn có nội dung kỳ thị sắc tộc cao hơn hẳn các tiểu bang khác. Texas cũng là nơi đặt bản doanh của tổ chức Patriot Front, một nhóm những tay da trắng cực hữu chuyên sử dụng các lối phân phát truyền đơn này trong các năm 2019 và 2020..

Tin tức khác...