Trong 10 đoạn đường nguy hiểm chết người nhất tại Texas: có 3 ở Houston

Một cuộc nghiên cứu của MoneyGeek, một công ty chuyên cố vấn về tài chính, vừa công bố danh sách 10 đoạn đường được xem là nguy hiểm chết người nhất trên toàn tiểu bang, và trong đó có 3 đoạn đường lại nằm trong thành phố Houston. Đó là hai đoạn đường dài khoảng 5 dặm trên Xa lộ I-45 ở phía bắc và một đoạn trên Tomball Parkway, tức là đường W. Mount Houston nối dài thành Xa lộ 249.
Cuộc nghiên cứu này được dựa theo những thông tin và dữ liệu thu thập được từ văn phòng Tổng Nha An Toàn Lưu Thông Xa lộ của Hoa Kỳ (NHTSA) ghi nhận tổng cộng 10,137 vụ tai nạn xe cộ chết người trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019.
Đó là 3 đoạn đường có số tử vong vì tai nạn nhiều nhất tại Houston:
.* Tomball Parkway nằm giữa hai đường Antoine và Greens Rd có tổng cộng 14 tai nạn chết người.
.* Xa lộ I-45 nằm giữa hai đường Airtex Dr. và TX 249 với tổng cộng 12 tai nạn chết người.
.* Xa lộ I-45 nằm giữa hai đường Rte. 5 và đường Cavalcade với tổng cộng 11 tai nạn chết người.
Cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy là Xa lộ I-45 được xem là con đường có nhiều nhất các tai nạn chết người trên toàn tỉnh hạt Harris County, với tổng cộng 38 tai nạn chết người trong thời gian từ 2017 đến 2019. Ngoài ra, con số các vụ tai nạn chết người do tài xế say xỉn gây ra chiếm 25% tổng số trên toàn tiểu bang, nhưng riêng tại vùng Houston, tỉ lệ tăng cao đến 30%.

Tin tức khác...