Tỉnh trưởng Tarrant County không ủng hộ Phó thống đốc Dan Patrick cùng phe Cộng Hòa

Texas tuy được xem là một tiểu bang có đông cử tri bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa, nhưng tại hầu hết các thành phố lớn và các tỉnh hạt đông dân nhất, đa số cử tri lại nghiêng về phe Dân Chủ, theo như làn sóng thay đổi dân số và quan điểm chính trị của cư dân sống tại các vùng đô thị luôn có chiều hướng cấp tiến hơn là bảo thủ.

Đó là tình trạng của Travis County bao quanh thủ phủ Austin; kế đó là Dallas County bao gồm thành phố Dallas cũng đã chuyển hướng sang phe Dân Chủ khoảng 10 năm về trước, rồi tiếp đến là Harris County bao gồm thành phố Houston cũng đem lại thắng lợi cho phe Dân Chủ kể từ cuộc bầu cử năm 2018. Chỉ còn có Tarrant County bao gồm hai thành phố lớn là Fort Worth và Arlington là vẫn còn nghiêng về phe Cộng Hòa với đa số khít khao.

Mới đây, Tỉnh trưởng Glen Whitley của Tarrant County thuộc phe bảo thủ đã lên tiếng chính thức ủng hộ ứng cử viên phe Dân Chủ là Mike Collier trong cuộc tranh cử Phó Thống Đốc Texas thay vì cho người đương nhiệm là ông Dan Patrick cùng phe Cộng Hòa, và sự kiện này đã gây ra nhiều tranh luận trong nội bộ.

Ông Whitley nói rằng đây là lần đầu tiên ông ủng hộ cho một người bên phe Dân Chủ, nhưng thật ra ông muốn nói là ông không phải ủng hộ cho một người phe Dân Chủ, mà là ủng hộ cho một người của Texas được ông xem là rất xứng đáng vào chức vụ này. Ông chỉ trích đương kim Phó thống đốc Patrick không phải là một người quan tâm đến quyền lợi của cư dân và các chính quyền tỉnh hạt tại Texas, đặc biệt là trong hồ sơ giải quyết gánh nặng về thuế thổ trạch. Ông khen ngợi ông Collier là một người có kinh nghiệm chuyên môn trong lãnh vực kế toán, với chủ trương ủng hộ chính sách giáo dục công cộng và quan tâm đến hạ tầng cơ sở, trong đó có việc cải thiện mạng lưới cung cấp điện trong khi ông Patrick và Thống đốc Greg Abbott không hề thực sự chú trọng đến.

Tại Texas, Phó thống đốc là người nắm giữ quyền hành tại Thượng Viện, và do đó mọi chính sách thảo luận đều phải được thông qua tại đây và chức vụ này rất quan trọng để giải quyết nhiều hồ sơ. .

Tin tức khác...