Thêm công ăn việc làm thời hậu đại dịch

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong tháng 7 vừa qua, Canada đã có thêm 94 ngàn công ăn việc làm mới, khi những ngăn cấm đại dịch da94 bắt đầu được giảm bớt.
Sở thống kê Canada cũng cho biết là tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 7 xuống còn 7.5 phần trăm.
Trong số 94 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada trong tháng 7, có 83 ngàn công việc là việc toàn thời gian và điều này cho thấy chủ nhân các công ty thương mại đã lạc quan về tương lai của nền kinh tế, khi mướn thêm những nhân viên làm việc toàn thời gian.
Trong tháng 6 trước đó, cũng đã có thêm 231 ngàn công ăn việc làm mới cho Canada.
Tính đến tháng 7 năm nay 2021, thị trường lao động của Canada cũng chỉ kém thị trường lao động vào tháng 2 năm 2020 có 1.3 phần trăm: thời gian tiền đại dịch.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, trong tháng 7 vừa qua có thêm 943 ngàn công ăn việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp của xứ này xuống còn 5.4 phần trăm.
https://ca.finance.yahoo.com/news/canadas-job-market-economy-adds-94000-jobs-in-july-during-reopening-123756534.html

Tin tức khác...