Phần lớn những người Canadians không muốn nhận vua Charles là vua của Canada

Ottawa:Ngày 6 tháng 5 năm nay 2023, là ngày đăng quang của vua Charles đệ tam, sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth vào tháng 9 năm ngoái 2022.
Vua Charles đệ tam năm nay 74 tuổi, sẽ lên ngôi vua và bà Camilla, vợ của vua Charles sẽ lên ngôi hoàng hậu.
Vua Charles là vua trên danh nghĩa của nước Anh mà còn là vua trên danh nghĩa của các quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung gồm cả Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Canada và nhiều nước khác nữa.
Vua Charles đệ tam chỉ là vua trên danh nghĩa của nước Anh, trong khi thực quyền là vào tay thủ tướng do dân nước này bầu lên.
Chuyện này cũng đúng cho Canada: vua Charles đệ tam chỉ là vua làm vì, trong khi thực quyền hiện nay nằm trong tay thủ tướng Justin Trudeau và chính quyền đảng Tự Do.
Tuy không là vua thực sự, nhưng chính quyền liên bang Canada thiết lập một hệ thống những người đại diện cho hoàng gia Anh gồm việc bổ nhiệm vị toàn quyền ở Ottawa và những vị phó toàn quyền ở các tỉnh bang.
Theo những công bố thì chi phí thiết lập các dinh toàn quyền và phó toàn quyền và trả lương cùng bổng lộc cho các vị này, trong năm 2022 lên đến 58 triệu dollars.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Angus Reid thì 60 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến không muốn nhận vua Charles là vua của Canada, và chỉ có 28 phần trăm những người được hỏi ý kiến, chấp nhận vua Charles đệ tam.
Số người Canadians chấp nhận bà Camilla là hoàng hậu còn thấp hơn nữa! 66 phần trăm những người được hỏi ý kiến, không chấp nhận bà Camilla là hoàng hậu của Canada.
Trong những năm qua số cư dân Canada ủng hộ hoàng gia Anh đã trên đà đi xuống, nhất là ở tỉnh bang Quebec.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý, 52 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, không muốn Canada tiếp tục phải nhận những cai trị trên danh nghĩa đến từ hoàng gia Anh.

Tin tức khác...