Phải đeo khẩu trang trở lại khi đi sòng bài, đi Walt Disney

Las Vegas: Trong hôm thứ  sáu ngày 30 tháng 7, chính quyền tiểu bang  Nevada  đã loan báo tình trạng  khẩn cấp vì số người nhiễm   covid  gia tăng.

12 trong  số  17 khu  vực của tiểu bang Nevada  đã  được đặt  trong  tình trạng khẩn cấp  bao gồm cả các thành phố Las  Vegas, Reno, Lake Tahoe.

Bắt đầu từ ngày   thứ sáu  30 tháng 7, tất  cả cư dân  trong 12 khu vực  trong tiểu bang Nevada sẽ phải đeo khẩu trang khi   đến những nơi công cộng như lên xe bus, vào các công sở   và  việc đeo  khẩu trang bắt buộc cho mọi người  gồm cả những người đã chủng ngừa hoàn toàn.

Cũng trong ngày thứ sáu 30 tháng 7, công ty   giải trí  Disney  loan báo  là tất cả các  du khách  từ   2 tuổi  trở lên, đến các  trung tâm giải trí của công ty  này  gồm Disneyland ở tiểu bang California  và  Disney  World ở tiểu bang   Florida, đều phải đeo khẩu trang.

Mới  đây trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật  Hoa Kỳ (CDC) đã  khuyến cáo là   cư dân Mỹ   cho dù có  chủng ngừa hoàn toàn, nên đeo khẩu trang khi vào những chỗ công cộng.

Tính đến  tháng 7 năm nay   có  4.2  triệu  người Mỹ nhiễm covid  và  trong số này có 613 ngàn người chết.

Cũng tính đến ngày 2 tháng 8, có trên   70 phần trăm  những người Mỹ  đã  được chủng ngừa    covid một  mũi và có    trên 58 phần trăm cư dân  được chủng ngừa    hoàn toàn   2 mũi.

Trước  đó  tổng thống Biden  nói là  ông   muốn   thấy  70 phần trăm cư dân Mỹ  được chủng ngừa   trước ngày   lễ  Độc Lập  Hoa Kỳ. Mục tiêu của  tổng thống Biden  đã đạt  được cho dù  bị chậm  trễ mất 1 tháng.

Tin tức khác...