Nghị sĩ Ted Cruz muốn chống lại chính sách xóa nợ tiền học sinh viên

Nhiều chính khách trong phe Cộng Hòa đang nghiên cứu những kế hoạch pháp lý nhằm chống lại chính sách của TT Joe Biden muốn xóa bớt nợ tiền học của sinh viên vừa mới được loan báo, với nghị sĩ liên bang Ted Cruz của Texas là một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất.

Theo quyết định của TT Biden, dựa trên đạo luật HEROES năm 2003 cho phép vị Tổng trưởng Giáo dục có thể xóa bớt tiền nợ học của sinh viên trong những tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, như vụ đại dịch COVID-19, nhiều người có thể được trừ nợ lên đến $10,000, và những người có lợi tức thấp đã từng xin học bổng Pell grant có thể được trừ nợ đến $20,000.

Nhưng nhiều luật sư bảo thủ thuộc phe Cộng Hòa đang tìm tòi nhiều thủ tục pháp lý để mong đưa người ra nộp đơn thưa kiện tại tòa án để chống lại quyết định của TT Biden. Nhiều chính khách như ông Cruz cũng lên tiếng chỉ trích rằng quyết định này bất hợp lệ, nói là sẽ tạo nên một gánh nặng cho mọi người thọ thuế tại Hoa Kỳ. Ông Cruz cũng cáo giác rằng chính sách này bất công vì đa số những cựu sinh viên được hưởng lợi là những người cư ngụ tại vùng thủ độ D.C.

Ngoài ra, ông Cruz cũng chỉ trích những người mắc nợ tiền học quá cao là những thành phần chỉ biết lo học những môn học mà sau khi tốt nghiệp lại không tìm được việc làm kiếm nhiều tiền, và giờ đây bỗng dưng được nhận $20,000. Ông cho rằng đây là một kế hoạch của phe Dân Chủ muốn kích động nhiều người trẻ sẽ hứng thú đi bầu đông hơn vào tháng 11 này..

Tin tức khác...