Muốn du lịch qua Hoa Kỳ, không còn cần phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid

Hoa Thịnh Đốn: Trong những năm dưới thời có đại dịch covid, những cư dân Canada muốn qua Hoa Kỳ bằng đường bộ hay bằng đường hàng không, đều phải xuất trình chứng thư đã chủng ngừa covid.
Tuy nhiên việc kiểm soát này sắp chấm dứt.
Theo những công bố từ tòa Bạch Ốc thì bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, những du khách đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không, những công chức liên bang, những người làm việc tạm thời cho chính quyền liên bang Mỹ, sẽ không phải xuất trình chứng thư đã chủng ngừa covid.
Theo bản công bố của tòa Bạch Ốc thì chương trình chủng ngừa covid trong những năm qua trên toàn quốc, đã cứu sống được hàng triệu người.
Cũng theo bản công bố thì tuy việc chủng ngừa vẫn là công cụ quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa covid, nhưng những biện pháp này không còn cần thiết nữa.
Bản công bố cũng cho biết là trong những ngày sắp tới bộ y tế Hoa Kỳ phối hợp với bộ an ninh nội địa Mỹ, sẽ cứu xét việc hủy bỏ việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa cho một số du khách đến Mỹ bằng đường bộ.
Theo dân biểu Brian Higgins , người đại diện cho cư dân ở thành phố Buffalo và Nigara Falls, ông ta đã được tòa Bạch Ốc xác nhận là cư dân Canada, qua Mỹ bằng đường bộ cũng sẽ không phải xuất trình chứng thư chủng ngừa bắt đầu từ ngày 12 tháng 5.
Theo dân biểu Higgins thì việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid đã gây những khó khăn ở biên giới, ngăn ngừa sự xum họp của những gia đình có thân nhân ở hai bên biên giới, cũng như ngăn cản khách hàng qua lại mua bán ở các cửa tiệm hai bên bờ biên giới.
Tưởng cũng nên nói thêm là Canada đã hủy bỏ việc buộc du khách phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid khi đến Canada từ tháng 10 năm ngoái 2022

Tin tức khác...