Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ sút giảm thấp nhất trong 6 tháng qua

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng 7, mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đã sút giảm. Mức lãi suất loại nợ 30 năm cố định đã xuống đến mức thấp nhất, kể từ tháng hai năm ngoái 2020 cho đến nay, trong khi mức lãi suất nợ nhà của loại 15 năm cố định cũng xuống đến mức thấp kỷ lục.
Theo tin của hiệp hội những chuyên gia ngân hàng chuyên cho mượn nợ nhà ở Mỹ thì vì mức lãi suất giảm, số đơn xin mượn lại tiền nợ nhà ( refinance) ở Mỹ đã tăng 9 phần trăm trong tuần trước.
Mức lãi suất loại nợ nhà cố định 30 năm ở Hoa Kỳ đã xuống còn ở mức 3 phần trăm, trong khi mức lãi suất của loại nợ 15 năm cố định ở Mỹ xuống còn ở mức 2.36 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì nếu quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ ngừng bỏ tiền ra mua thêm loại công khố phiếu 10 năm, vì nghĩ là nền kinh tế Mỹ đã đứng vững , không cần thêm những trợ giúp, thì mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ có thể còn sút giãm thêm nữa?

Tin tức khác...