Mức lãi suất căn bản ở Mỹ có thể gia tăng thêm 0.5 phần trăm vào cuối tháng 3?

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc điều trần trước ủy ban tài chánh thượng viện Hoa Kỳ, trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Mỹ nói là vì mức lạm phát vẫn ở mức cao, cho nên cần phải có những biện pháp mạnh để làm giảm sự gia tăng của mức lạm phát này.
Những lời tuyên bố của ông chủ tịch Powell đã gây những chao đảo trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Canada: chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm 575 điểm, trong khi chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm 264 điểm trong ngày thứ ba 7 tháng 3.
Ông chủ tịch quỹ Dự Trữ Liên Bang cũng nói là mức lãi suất căn bản sẽ gia tăng cao hơn, so với những tiên đoán trước, vì số công việc mới ở Mỹ tiếp tục gia tăng và nguy cơ là mức lạm phát sẽ không sút giảm?
Mức lạm phát trong tháng giêng năm nay 2023 ở Mỹ vẫn ở mức 5.4%, cao hơn mức lạm phát chỉ tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ là 2 phần trăm.
Mức lãi suất căn bản gia tăng ở Mỹ, kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, và khiến cho nền kỹ nghệ địa ốc thêm những khó khăn.
Các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ mức 0.25 phần trăm vào đầu năm 2022,lên đến mức 4.5% – 4.75 %.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ cho gia tăng thêm 0.5 phần trăm, mức lãi suất căn bản trong cuộc họp vào ngày 22 tháng 3 sắp tới?

Tin tức khác...