Một nước Mỹ phân chia : đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế ở hạ viện Mỹ

Hoa Thịnh Đốn:Tính đến ngày thứ năm 17 tháng 11, đảng Cộng Hòa đã chiếm 218 ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở hạ viện Mỹ, và như thế là trên quá bán con số 435 ghế dân biểu được bầu cử lại.
Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế ở hạ viện, trong khi đảng Dân Chủ nắm thế thượng phong ở thượng viện, cho thấy một nước Mỹ bị phân chia.
Thường trong hai năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, khi đảng đối lập chiếm đa số ghế ở quốc hội thì chính sách của người tổng thống đương nhiệm sẽ bị cản trở, không được quốc hội thông qua.
Lúc đó người tổng thống đương nhiệm được ví như là ” con vịt què” vì không làm gì được. Tình trạng này đã từng xảy ra cho các vị tổng thống tiền nhiệm như Barrack Obama, Bill Clinton hay George W. Bush.
Những cải tổ của tổng thống Biden dự trù chắc chắn sẽ bị cản trở: ngăn cản những thay đổi môi trường, thiết lập một chính sách trợ giúp phá thai trên toàn quốc, sửa đổi lại hệ thống bầu cử…
Tân chủ tịch hạ viện sẽ là dân biểu Kevin McCarthy của đảng Cộng Hòa, trong khi có những nguồn tin thân cận thì bà Nancy Pelosi nguyên chủ tịch hạ viện, sẽ không ra tranh chức thủ lãnh dân biểu đảng Dân Chủ nữa. Bà Pelosi năm nay đã 82 tuổi và nhiệm kỳ dân biểu này có thể sẽ là nhiệm kỳ cuối của bà trước khi về hưu?
Chương trình nghị sự của đảng Cộng Hòa ở hạ viện Mỹ trong những ngày sắp tới có thể bao gồm những chuyện sau
-Hủy bỏ việc buộc cựu tổng thống Trump phải công bố chi tiết về thuế lợi tức của ông trong những năm trước. Lời yêu cầu này diễn ra khi đảng Dân Chủ còn nắm đa số ghế ở hạ viện
-Mở cuộc điều tra về những khuất tất, những trốn thuế của ông Hunter Biden, con trai của tổng thống Joe Biden.
-Có thể tìm cách buộc tội (impeach) tổng thống Biden?

Tin tức khác...