Montgomery County báo cáo số người bị lây nhiễm COVID cao nhất từ trước tới nay

Ty Y Tế tỉnh hạt Montgomery County vừa báo cáo những con số cao nhất từ trước tới nay về số người bị lây nhiễm COVID-19, cùng với số người bị bệnh nặng phải nằm phòng cấp cứu ICU và số trẻ em bị lây nhiễm. Bác sĩ Casey Patrick, Phó Trưởng ty Y tế nói rằng đó là những con số cao tiêu biểu của một cơn đại dịch, rất nghiêm trọng, và đang làm cạn kiệt hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương như chưa bao giờ đã xảy ra.

Đây là tỉnh hạt phía bắc của Houston và nằm sát với tỉnh hạt Harris County, với những thị xã lớn nhỏ như Conroe, The Woodlands, Montgomery, Magnolia, Willis, nổi tiếng là một thành trì của phe bảo thủ với các ứng viên đảng Cộng Hòa bao giờ cũng thắng rất lớn trong các kỳ bầu cử. Do đó, quan niệm của đa số cư dân các vùng nông thôn tại đây cũng phản ảnh suy nghĩ của khối cử tri này thường là không tin vào mối nguy của COVID-19 và những biện pháp đối phó như chích ngừa vaccines hoặc đeo mặt nạ nơi công cộng.

Nhưng biến thể Delta của dịch bệnh với sức lây nhiễm thật nhanh và thật mạnh đã khiến cho đại đa số những người không chích ngừa bị lây nhiễm nhanh chóng, và sau đó đã tử vong rất cao tại những khu này. 

Tình trạng này cũng xảy ra với các trẻ em dù từ trước đến nay, số thiếu niên và trẻ em bị lây nhiễm thường rất thấp. Khu Học Chính Montgomery nằm trong số những Học Khu vùng Houston có tỉ lệ học sinh bị lây nhiễm cao nhất, với 46.4 em bị lây nhiễm cứ mỗi 1,000 học sinh. Khu Học Chính Conroe có tỉ lệ cũng cao là 21 em bị lây nhiễm cứ mỗi 1,000 học sinh theo thống kê chính thức. Các Học Khu tại đây đều không có chính sách bắt buộc mọi người phải đeo mặt nạ ở nhà trường.

Trong khi đó, thống kê của các Học Khu ở Houston có tỉ lệ thấp hơn nhiều: với các Học Khu có lệnh buộc phải đeo mặt nạ chỉ có 6.8 học sinh bị lây nhiễm mỗi 1,000 học sinh, còn ở các Học Khu không buộc đeo mặt nạ, tỉ lệ là 13.2 em bị lây nhiễm mỗi 1,000 học sinh.

Tin tức khác...