Lực sĩ Damian Warner đoạt huy chương vàng thế vận hội về môn decathlon

Tokyo: Canada   đã đoạt  huy chương vàng đầu tiên thế  vận hội về  môn  thể thao  10 môn trường lực ( decathlon) trong cuộc   tranh  tài diễn  ra hôm thứ năm ngày 5 tháng 8.

Lực sĩ  Damian Warner, năm nay  31 tuổi, của  Canada  đã   đoạt   huy chương vàng   với số  điểm  kỷ lục  9,018  điểm. Ông  cũng là  người lực sĩ  thứ  tư trên thế  giới từ trước đến nay đã  có  trên 9 ngàn điểm  trong cuộc tranh tài môn thể thao  trường lực này.

Môn   decathlon là môn  tranh tài  kéo dài  trong 2 ngày liên tiếp từ sáng  đến chiều. Những lực sĩ  tham dự phải tranh tài  trong 10 môn từ  chạy   nước  rút, nhảy  cao, ném  sào, ném tạ cho đến  chạy  trường lực  1,500 mét.

Đây là   huy chương vàng mà lực sĩ  Warner  đã  mong muốn từ   nhiều năm qua, sau khi ông ta đoạt huy chương đồng     môn thể thao  trường lực này trong thế  vận hội  Rio  2016  và   đoạt huy chương bạc   trong cuộc tranh tài thế  giới  vào năm 2015.

Một lực sĩ  đoạt  huy chương vàng môn  decathlon  còn  được   xem là   đoạt chức  “lực sĩ   vĩ đại nhất thế  giới”

Tin tức khác...