Houston tặng $150 cho những ai chịu chích ngừa COVID

Từ vài tuần qua, số người bị lây nhiễm COVID-19 và phải vào bệnh viện điều trị đã lên quá cao khiến cho tất cả các bệnh viện trong vùng gần như lên đến mức quá tải. Do đó, người đứng đầu chính quyền Harris County là bà Lina Hidalgo quyết định phát động chiến dịch kêu gọi cư dân đi chích ngừa với phần thưởng 100 Mỹ kim. Và chỉ vài ngày sau đó, kết quả tốt đẹp đã đến một cách tích cực và rất nhanh, với số người đã tăng vọt lên 6 lần trong tuần lễ đầu tiên, từ 431 người trung bình mỗi ngày, nhưng đã tăng vọt lên khoảng 2,700 người chỉ vài ngày sau đó.

Nương theo đó, chính quyền Houston cũng đã biểu quyết chấp thuận kế hoạch tặng tiền thưởng tương tự cho những cư dân trong thành phố chịu đi chích ngừa. Trong hội đồng thành phố, có đến 14 nghị viên và Thị trưởng Sylvester Turner đã đồng ý, và chỉ có 2 nghị viên không tán đồng.

Theo kế hoạch này, những người đi chích ngừa lần đầu các liều thuốc của Pfizer hoặc Moderna sẽ được thưởng $100 và nếu đi chích thêm liều thuốc thứ nhì sẽ được tặng thêm $50. Riêng những người nào đi chích mũi thuốc của Johnson & Johnson sẽ được tặng $100.

Ngân sách tài trợ cho vụ này được ước tính khoảng hơn 3 triệu Mỹ kim và sẽ được trích ra từ ngân quỹ cứu trợ của chính phủ liên bang trong đạo luật Kế Hoạch Cứu Nguy Nước Mỹ do TT Joe Biden đề ra vào đầu năm nay để cứu trợ cho đại đa số người dân vẫn còn gặp khốn khó do hậu quả của đại dịch, với mỗi người lớn được nhận $1,400 và các chính quyền thành phố và tiểu bang được trợ giúp $350 tỷ Mỹ kim.

Theo nhận định của Thị trưởng Sylvester Turner, cái lợi chung cho mọi người trong cộng đồng có thể đạt được một khi mọi người đều đã chích ngừa đầy đủ và có thể giúp giảm bớt số người bị tử vong vì COVID-19. Nếu như cần phải bỏ ra một số tiền để khuyến khích những người từ trước tới nay chưa chích ngừa để họ hăng hái đi chích ngừa thì quả tình đó là một khoản tiền đầu tư rất xứng đáng vì đem lại lợi ích to lớn cho cả cộng đồng.

Những người chưa chịu đi chích ngừa trước đây quả tình rất đáng trách, nhưng khi họ chịu thay đổi thái độ thì đó là một quyết định khôn ngoan và ích lợi, không những cho riêng cá nhân họ, mà còn cho cả những người thân và bạn bè chung quanh, cũng như là cho cả cộng đồng nói chung.

Tin tức khác...