Gia đình người Mỹ nào sẽ nhận được tín dụng thuế trẻ em gia tăng?

Hoa Thịnh Đốn: Ngày 15 tháng 7 là ngày mà 65 triệu trẻ em Hoa Kỳ trong 39 triệu gia đình, nhận được tiền tín dụng thuế.
Theo sở thuế Hoa Kỳ thì tuy việc tài trợ cho trẻ em trong thời đại dịch đã được loan báo, nhưng trên 50 phần trăm những bậc cha mẹ vẫn không biết rõ là họ có nhận được tiền tài trợ hay không?

Tiền tín dụng trẻ em gia tăng ( the enhanced child tax credit)
Tín dụng thuế trẻ em gia tăng được thiết lập từ tháng 3 năm nay 2021, khi tổng thống Biden ký ban hành chương trình cứu trợ toàn quốc, The American Plan.
Theo chương trình này thì trong năm 2021, những trẻ em dưới 6 tuổi sẽ nhận được tới $300 1 tháng hay $3,600 một năm. Trong khi những trẻ em từ 6 tuổi cho đến 17 tuổi sẽ nhận được tối đa $250 một tháng hay $3,000 một năm.
Số tiền tín dụng thuế trẻ em nhận được thay đổi tùy theo số lương của bố mẹ những trẻ em này.
Không có giới hạn về số con cái mà một gia đình được lãnh tiền tín dụng thuế trẻ em.
Muốn nhận được tối đa tiền tín dụng thuế trẻ em, thì lương của bố mẹ phải dưới $150,000 hay nếu là người bố hay mẹ đơn thân thì số lương phải dưới mức $75,000 một năm.
Tiền tín dụng thuế trẻ em gia tăng sẽ giảm dần cho đến khi số lương của bố mẹ lên đến $170,000 một năm hay $95,000 cho những người bố mẹ đơn thân.

Điểm nên nhớ số tiền tín dụng thuế trẻ em gia tăng này nhằm cho những người có lương thấp trong thời đại dịch.
Những gia đình có lương cao hơn $170,000 cũng vẫn được tín dụng trẻ em bình thường ( regular) có từ trước là $2,000 cho những em dưới 17 tuổi cho những gia đình mà lương bố mẹ tổng cộng dưới $400,000 một năm.
Chúng ta cũng cần phân biệt là nếu lương của cặp vợ chồng dưới $170,000 thì con cái của họ sẽ nhận thêm tiền tài trợ tín dụng thuế, còn nếu lương từ $170,000 lên đến $400,000 thì họ vẫn nhận được tiền tín dụng thuế bình thường.
Muốn nhận tiền tín dụng thuế trẻ em phụ trội?
Phần lớn các gia đình Mỹ chẳng cần làm gì hết, vì tự động sở thuế Hoa Kỳ sẽ đối chiếu vào tờ khai thuế năm ngoái mà gửi tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng ( direct deposit) đến gia đình.
Tuy nhiên cũng có rất nhiều người vì một lý do nào đó không khai thuế lợi tức năm ngoái và như thế sẽ không nhận thêm tiền tín dụng trẻ em phụ trội.
Những người này nên nhờ một công ty khai thuế, khai cấp tốc lợi tức năm ngoái, để kịp thời lãnh tiền tín dụng phụ trội hay sử dụng phương tiện ghi danh gia đình của sở thuế : the IRS nonfiler tool.
Nhiều gia đình không nhận được tiền tín dụng vì họ đổi địa chỉ mà không báo cho cơ quan IRS

Nếu không muốn nhận tiền tín dụng hàng tháng?
Tiền tín dụng thuế trẻ em phụ trội sẽ được chuyển đến vào những ngày 15 mỗi tháng.
Nếu không muốn nhận hàng tháng, người ta cũng có thể thông báo với sở Thuế Mỹ để nhận tín dụng vào cuối năm khi khai thuế: có nhiều người không cần số tiền $300 mỗi tháng, mà họ cần có tiền để trả tiền thuế lợi tức khi khai thuế cuối năm, hay dùng món tiền $3,600 dành cho mỗi trẻ, $7,200 cho hai đứa.. để mua những vật dụng đắt tiền mà họ cần như ti vi, tủ lạnh..

Tin tức khác...