FBI bắt thêm một cư dân Houston tham dự vào cuộc biến loạn tại Quốc hội

Cơ quan cảnh sát liên bang FBI vừa mới bắt giữ thêm một cư dân thứ chín tại vùng Houston trong số những kẻ đã tham dự vào cuộc biến loạn tấn công vào tòa nhà Quốc hội liên bang ngày 6 tháng Giêng đầu năm nay. Đó là anh Andrew Quentin Taake, 32 tuổi, đã vừa bị câu lưu vào ngày thứ Sáu, và sau đó được đưa ra hầu tòa để nghe những cáo trạng buộc nhiều tội danh tấn công và cản trở nhiệm vụ của nhân viên công lực, cũng như ngăn cản việc làm của chính quyền.
Hồ sơ tòa án cho thấy anh đã có mặt bên trong tòa nhà quốc hội trong ngày xảy ra vụ nổi loạn. Những hình ảnh từ máy video gắn trên người cho thấy anh ta đã đối đầu với nhiều cảnh sát viên và xịt hơi cay vào mặt họ. Sau đó không lâu, anh ta còn dùng một sợi giây giống như giây roi để quất vào ngựa để tấn công cảnh sát.
Kể từ sau khi vụ biến loạn này xảy ra cách nay hơn 6 tháng, đã có hơn 535 người đã bị bắt giữ tại khắp 50 tiểu bang và bị đưa ra tòa truy tố về nhiều tội danh liên bang, trong đó có hơn 165 người bị cáo buộc các tội danh nghiêm trong như tấn công cảnh sát hoặc cản trở nhiệm vụ của nhân viên công lực.
Cuộc điều tra để bắt giữ thêm nhiều nghi can vẫn còn tiếp tục, và nhà chức trách kêu gọi bất cứ ai có những thông tin nào liên hệ đến vụ này có thể gọi cho số điện thoại 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) để giúp cho chính quyền có thể bắt giữ những kẻ phạm pháp này, hoặc có thể lên trang mạng www.tips.fbi.gov.

Tin tức khác...