Đại học St. Thomas tặng học bổng cho sinh viên năm đầu tiên vào khóa mùa Thu

Đại học St. Thomas (UST), một đại học tư thục theo Công Giáo nằm gần trung tâm thành phố, đã loan báo quyết định tặng học bổng miễn phí cho các sinh viên học toàn phần cho năm đầu tiên đủ tiêu chuẩn bắt đầu từ Khóa mùa Thu năm 2022.

Đây là một cơ hội hiếm có để có thể giúp đổi đời cho nhiều học sinh và sinh viên quyết chí theo đuổi việc học và nằm trong một chương trình táo bạo vừa mới được tung ra bởi ban quản trị của nhà trường với tên gọi là St. Thomas Promise (Lời Hứa của St. Thomas).

Các sinh viên muốn nhận được học bổng cần phải có những điều kiện như sau:

– các sinh viên năm đầu lần đầu tiên ghi danh với điểm trung bình bậc trung học GPA từ 3.4 trở lên, và thuộc các gia đình có lợi tức dưới mức $40,000 mỗi năm.

– các sinh viên đủ tiêu chuẩn phải nộp mẩu FAFSA và đủ tiêu chuẩn để được nhận trợ giúp học vấn từ chính quyền tiểu bang và liên bang. Mã số FAFSA của trường đại học UST là 003654. Học bổng miễn phí này cũng bao gồm luôn các dịch vụ được học kèm miễn phí trong năm đầu để giúp cho các học sinh chuyển tiếp thành công lên cấp đại học.

– các học bổng này có thể được tái gia hạn mỗi năm đến 4 lần, miễn là lợi tức gia đình vẫn nằm trong tiêu chuẩn.

– Các sinh viên có thể đến viếng thăm nhà trường mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Có thể liên lạc với văn phòng hành chánh tại số 713-525-3500 hoặc lên mạng trực tuyến, hoặc vào website www.stthom.edu/admissions để ghi danh thăm viếng trường.

Các học bổng này sẽ được cấp phát cho đến khi ngân quỹ cạn kiệt, và các sinh viên có thể nộp đơn xin qua mạng trực tuyến ở địa chỉ https://myust..stthom.edu/apply/.

Tin tức khác...