Cựu chiến binh Mỹ, đoàn tụ với người con gái sau 50 năm thất lạc.

Memphis, Tennessee: theo những tin tức loan báo hôm thứ   sáu ngày  30 tháng 7 năm 2021, thì một cuộc  trùng  phùng  giữa một cựu  chiến binh Hoa Kỳ   chiến đấu  trong chiến tranh  Việt Nam  với  người con  gái  thất lạc   trong  50 năm qua, đã  diễn  ra ở   phi trường  Memphis  trong tuần qua.

Ông  Harold Setser là  một chiến binh Hoa Kỳ   được   gủi đến tham chiến ở Việt Nam   và có  liên lạc tình cảm  với một  phụ nữ  Việt Nam, có   với    người này một  bé  gái.

Ông  Setser   giải ngũ và   tiếp tục   làm việc ở Việt Nam   với tư cách  là một  nhà  thầu. Năm 1971 ông ta  phải rời  Việt Nam  vì  chiếu khán  hết hạn.

Từ  đó  ông ta mất liên lạc   với  người   bạn gái và   đứa con  gái còn nhỏ của ông, lúc  đó  mới có  4 tháng.

Chuyến  bay từ  phi trường  Connecticut đến phi  trường Memphis  đã       giúp cho sự hội ngộ của ông bố  Setser, đứa con  gái  Phuong Nguyễn và  hai  đứa  cháu ngoại   Anthony và  Steven  Văn Đoàn.

Tuyên  bố  với các phóng viên báo chí tại phi trường  Memphis, ông Setser nói là   ông ta   vui mừng  khi  tìm lại được  đứa con gái và  thời gian quả  thật là   quá lâu.

Ông Setser cũng nói là đối với ông   cuộc chiến  tranh cuối cùng đã chấm dứt.

Ông  Setser cũng nói là  ông không quên  đứa con gái của ông và  trong  mấy chục năm qua  vẫn tiếp  tục tìm kiếm.

Ông Setser  đã   thử  nghiệm  di truyền học  DNA qua  chương trình  the  Ancestry DNA.

May mắn thay trong năm ngoái 2020,  một  trong hai đứa cháu ngoại của ông Setser  là  Anthony Đào cũng đi  thử nghiệm   DNA qua     the  Ancestry  DNA và kết quả   thông  báo cho em   Anthony là em có họ hàng với  một người    cũng đã thử nghiệm   và đó chính là ông ngoại của em.

Nhờ thế  mà     cơ hội   trùng phùng  giữa  bố con,  ông cháu đã diễn ra.

Tin tức khác...