Cosori thu hồi 2 triệu nồi air fryer bán ở Bắc Mỹ

Cosori đang thu hồi hơn 2 triệu nồi chiên không dầu được bán ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico vì các kết nối dây của chúng có thể quá nóng và gây ra nguy cơ hỏa hoạn.
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ đã công bố việc thu hồi này hồi tuần trước. Cơ quan này cho biết người tiêu dùng nên ngừng sử dụng nồi chiên không dầu này ngay lập tức.
Theo Health Canada, tại Canada, công ty đã nhận được 56 báo cáo về nồi chiên không dầu bắt lửa, cháy, chảy, quá nóng và bốc khói. Ngoài ra, đã có bốn trường hợp bị bỏng nhẹ do các sản phẩm này gây ra.
Việc thu hồi liên quan đến nhiều kiểu máy với kích cỡ 3,7 lít và 5,8 lít. Tất cả các thiết bị đều có tên thương hiệu Cosori ở mặt trước. Chúng đã được bán từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022 tại các cửa hàng Best Buy, Target và Home Depot cũng như trực tuyến tại Amazon, Walmart và các nhà bán lẻ khác, có giá từ $70 đến $130.
Người tiêu dùng nên liên lạc với Cosori tại địa chỉ Recall.cosori.com để nhận được miễn phí một cái air fryer khác hoặc một sản phẩm khác. Người tiêu dùng phải cung cấp thông tin liên lạc của và một bức ảnh của cái nồi chiên không dầu của họ mà không cần có biên lai.
Thương hiệu Cosori thuộc sở hữu của Vesync, có trụ sở tại Shenzen, Trung Quốc. Công ty này đã nhận được 205 báo cáo về nồi chiên không dầu bốc cháy, cháy, chảy, quá nóng hoặc bốc khói và đã có 10 báo cáo có người bỏng nhẹ và 23 báo cáo về thiệt hại tài sản nhỏ.

Tin tức khác...