Có ít nhất 4 khu học chính tại Texas phải đóng cửa trường học vì dịch COVID-19 bùng nổ

Giữa lúc niên học mới bắt đầu khai giảng và việc tranh luận về biện pháp buộc phải đeo mặt nạ đang diễn ra tại các tòa án, đã có ít nhất 4 khu học chính phải đóng cửa các trường học do bởi tình trạng tăng vọt về số người bị lây nhiễm và tử vong vì COVID-19. Và càng ngày càng có thêm nhiều học khu và chính quyền địa phương quyết định bắt buộc học sinh và nhân viên đều phải đeo mặt nạ khi đến trường học, bất chấp lời đe dọa của Thống đốc Greg Abbott của Texas là sẽ thưa kiện họ vì đã đi ngược lại sắc lệnh hành pháp của ông.

Đó là Học Khu ở Gorman, nằm cách phía đông thành phố Abilene khoảng 70 dặm, Học Khu Bloomberg ở phía đông Texas, Học Khu Waskom ở phía nam của Bloomburg và Học Khu Iraan-Sheffield ở phía tây Texas. Các học khu này đã phải đóng cửa từ 1 tuần đến 2 tuần do bởi nhiều học sinh và thầy cô bị lây nhiễm và phải bị cách ly.

Các học khu này không có chính sách bắt buộc mà để cho mọi người tự ý muốn lựa chọn việc đeo mặt nạ tùy ý thích của cá nhân. Trong khi đó có 52 học khu khác, trong đó có những học khu lớn nhất tại các thành phố lớn như Houston, Dallas, San Antonio đã áp đặt chính sách buộc phải đeo mặt nạ, trong khi ông thống đốc Abbott lại đưa ra sắc lệnh ngăn cấm không cho việc áp đặt này. Các học khu này, cùng với chính quyền của 10 tỉnh hạt và thành phố khác đã nộp đơn thưa kiện ông Abbott để nói rằng sắc lệnh của ông vừa độc tài và phi lý, vừa đi ngược lại chính sách bảo vệ an toàn cho mọi người của các chính quyền địa phương và khu học chính.

Cùng lúc đó, cơ quan TEA có chức năng tương tự như Bộ Giáo Dục tiểu bang vừa cho biết là họ sẽ không bắt các khu học chính phải tuân theo sắc lệnh của Thống đốc Abbott giữa lúc còn đang diễn ra các vụ tranh tụng tại tòa án.

Tin tức khác...