Chính phủ liên bang kiện Galveston County về bản đồ đơn vị bầu cử kỳ thị dân thiểu số

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn thưa kiện chính quyền Galveston County về việc áp đặt một bản đồ phân chia các đơn vị bầu cử có nội dung kỳ thị đối với các cử tri da đen và gốc Hispanic. Đơn kiện yêu cầu Hội đồng Tỉnh hạt phải đình chỉ việc áp dụng bản đồ vẽ lại các đơn vị bầu cử này.

Chính quyền liên bang cho rằng bản đồ này được thực hiện với mục đích kỳ thị và dẫn đến kết quả là các cử tri da đen và gốc Hispanic không có cơ hội bình đẳng để tham dự vào tiến trình bầu cử. Đơn kiện nói rằng các viên chức chính quyền tỉnh hạt này vốn thiên nặng về phe Cộng Hòa đã cố tình vẽ lại bản đồ bầu cử này nhằm loại bỏ một khu vực trước đó bao gồm đa số cử tri da đen và gốc Hispanic.

Đây là lần thứ ba chính quyền của TT Biden đã nộp đơn thưa kiện các chính sách bầu cử được áp dụng bởi các viên chức chính quyền Texas thuộc phe Cộng Hòa. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện các giới chức tiểu bang về đạo luật Senate Bill 1 có nội dung áp đặt nghiêm ngặt việc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Vụ kiện này còn đang chờ được xét xử.

Những chính khách ủng hộ các đạo luật theo chiều hướng này thường viện dẫn lời cáo buộc sai trái của cựu TT Trump rằng có gian lận trong kỳ bầu cử năm 2020 nên mới khiến ông bị thất cử, dù không hề đưa ra được bằng chứng cụ thể và xác đáng nào.

Những người tranh đấu cho quyền bầu cử và các chính khách phe Dân Chủ đã nộp đơn kiện các đạo luật này, và lên án đó là những nỗ lực giành quyền lực theo bè phái và loại bỏ khả năng đi bầu của các cộng đồng cử tri gốc thiểu số da mầu..

Tin tức khác...