Các giới chức Houston yêu cầu các cơ quan liên bang giành quyền phân phát quỹ cứu trợ bão Harvey

Các viên chức chính quyền tại Houston đã yêu cầu giới chức liên bang hãy giành lại thẩm quyền điều hành ngân khoản cứu giúp cho các nạn nhân của cơn bão lụt Harvey sau khi văn phòng Bộ Điền Địa của Texas từ chối cấp phát tài trợ cho chính quyền thành phố Houston, và đây là lần thứ nhì chính quyền tiểu bang lại từ chối điều yêu cầu cần thiết này.

Trong một cuộc họp báo có sự tham dự của nhiều vị dân biểu liên bang lên tiếng chỉ trích hành động thiên vị bất thường này, dân biểu Al Green nói rằng đây là điều không thể chấp nhận được khi mà trong quỹ cứu trợ chính phủ Hoa Kỳ cấp phát cho các nạn nhân bão lụt Harvey lên đến $4.3 tỷ Mỹ-kim, chính quyền thành phố Houston không nhận được một đồng xu nào. Trong khi đó, thành phố Houston và tỉnh hạt Harris County được xem như là chiếm đến hơn phân nửa số những nạn nhân thiệt hại vì cơn bão lũ kinh hoàng này.

Văn phòng thị trưởng Sylvester Turner của Houston cho biết đáng lý ra cả hai cơ quan chính quyền Houston và Harris County mỗi bên phải nhận được tiền cứu trợ khoảng 1 tỷ Mỹ-kim để cấp phát cho cư dân trong vùng.

Thoạt đầu số tiền cứu giúp từ chính quyền liên bang được giao cho chính quyền tiểu bang điều hành nhưng Bộ Điền Địa Texas dưới quyền ông George P. Bush lại không hề cấp pháp đồng nào cho hai vùng Houston và Harris County. Nhưng nhiều khu phố gồm nhiều cư dân da trắng tại những nơi khác lại được cấp phát, trong khi rất nhiều khu có dân cư phần lớn là dân da đen và gốc Hispanic tại Houston lại không đủ tiêu chuẩn để hưởng cấp phát.

Dưới áp lực chỉ trích của các vị dân cử liên bang vào mùa hè năm 2021, Bộ Điền Địa đã đồng ý cấp phát cho Harris County số tiền $1.25 tỷ Mỹ-kim để sửa chữa hạ tầng cơ sở cho việc thoát nước để tránh cảnh lũ lụt, nhưng thành phố Houston vẫn chưa nhận được đồng nào..

Tin tức khác...