Bốn đại học tại Texas nằm trong danh sách các trường nhiều sinh viên mong ước được theo học

Texas là tiểu bang có diện tích to lớn cùng với dân số đứng hàng thứ nhì tại Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, tiểu bang này cũng có những thành tích bảo thủ gây nhiều tranh cãi nhất: có nhiều đạo luật cho phép mua bán và sở hữu súng đạn quá dễ dãi gần như bất cẩn, và có đạo luật chống phá thai rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Texas cũng có một thành tích sáng giá trong lãnh vực học đường: đó là trong danh sách 20 trường nổi tiếng nhất được nhiều sinh viên theo đuổi để mong được chấp nhận vào học, có 4 trường đại học ở Texas, dựa theo kết quả của một trang blog chuyên nghiên cứu về các học bổng đại học có tên là Bold.org.

Đứng đầu trong số các trường ở Texas là Đại học Texas ở Austin (UT) được xếp hạng 2, chỉ thua có Đại học California ở Los Angeles (UCLA); kế đến là Đại học Texas A&M ở College Station, thị xã cách Houston 95 dặm về phía tây bắc, được xếp hạng 5; rồi đến Đại học Houston (UH) được xếp hạng 12; và sau cùng là Đại học Baylor được xếp hạng 13..

Tin tức khác...