Bác sĩ Trưởng Khoa Bệnh Viện Nhi Đồng từ nhiệm trước việc Texas gây khó dễ cho việc điều trị các em chuyển giới

Bác sĩ Catherine Gordon, Trưởng Khoa thuộc Bệnh Viện Nhi Đồng Texas, đã quyết định từ chức dù rằng bà mới được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp này chỉ mới có 6 tháng, giữa lúc mọi người đang có sự tranh luận dữ dội về sự áp lực của Thống đốc Greg Abbott toan tính kết án hình sự việc các bác sĩ y khoa đang điều trị và chăm sóc cho các em chuyển giới tính.

Bác sĩ Gordon là một bác sĩ chuyên khoa về ngành điều trị này, và trong một tập san chuyên khoa về nhi đồng có tên là Pediatrics, đã viết một bài khảo luận để giải thích về sự ủng hộ của bà cho chính sách chăm sóc cho các em trẻ thuộc thành phần chuyển giới tính. Ban giám đốc của bệnh viện Texas Children’s Hospital hoàn toàn ủng hộ nội dung bài khảo luận này, và nói thêm rằng việc Bác sĩ Gordon từ nhiệm không hề liên quan đến nội dung của bài báo.

Trong một thông cáo báo chí mới đưa ra, ban giám đốc bệnh viện đã bổ nhiệm bác sĩ Lara Shekerdemian vào vai trò Bác sĩ Trưởng Khoa để thay thế, cùng lúc với việc bổ nhiệm bác sĩ Huda Zoghbi vào chức vụ “bác sĩ trưởng khoa nghiên cứu”, và bác sĩ Jeffrey Shilt vào chức vụ “trưởng khoa thông tin”..

Tin tức khác...